Ehliyetim Kayboldu, Hasar Gördü Ne Yapmalıyım.

Yeni Tip Ehliyetlerin Zayi ve Yıpranma Nedeniyle Yenileme İşlemleri

  1.  Dilekçe
  2.  Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
  3. Sürücü Sağlık Raporu
  4.  2 adet fotoğraf (5×6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)
  5. Zayi değilse mevcut Ehliyet
  6.  Ehliyet değerli kağıt bedeli ve Ehliyet hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz

Dikkat: Dış temsilciliklerimizde Ehliyet yenileme müracaatları alınmamakta olup, müracaatların
mutlaka trafik tescil kuruluşlarına şahsen yapılması gerekmektedir.