4 Agustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları

Hoşgeldiniz 4 Agustos 2018 Ehliyet Sınav Soruları sınavını çözerken lütfen cevaplara bakmadan çözmeye çalışınız.
2018 yılı tüm sınav sorularını görmek için 2018 Yılı Ehliyet Sınav Soruları ve Cevapları (Çözümlü)

1.Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
2. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamaların- dandır?
3. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kana- malarının özelliklerindendir?
4. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalar- da yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
5. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
*Bir el alına yerleştirilir.
*Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
*Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru
6. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
7.Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?
8. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
9. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
10. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak ........ değerlendirmesi yapılır.
11. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
I. El freninin çekilmesi
II. Kontağın kapatılması
III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması
12. Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
*Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.
*Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir
13. Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D) - yanlış (Y) olarak değerlen- dirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
14. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevre- ye verdiği zararlardan biri değildir?
15. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
16.Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda veri- lenlerden hangilerinin yapılması zorun- ludur?
17. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
18. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

19. Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı
20. Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
21. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
22. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
23. Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.
24. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
25. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
26. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
27. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
28. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
29. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
30. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?
31. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kaza- larının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
32. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?
33. Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
34.Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
35. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyol- da minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
36. Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdaki- lerden hangisi yapılır?
37. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
38. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
39. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
40. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
41. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
42. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.
Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
43. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?
44. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?