21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları

Hoşgeldiniz 21 Nisan 2018 Ehliyet Sınav Soruları

I. Kazazedenin tedavi edilmesi
II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması


1.Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
2. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
3. Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?
4. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
5. Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
6. Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazaze- dede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?
7. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
8. Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?
9. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
10. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
11. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
12. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
I Hoşgörülü olunması
II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi
13. Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
14. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
15. Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
16. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
17. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
18. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
19. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
20. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
21. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
22. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir
I. Aracın yük ve teknik özelliğine
II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
23. Sürücüler, araçlarının hızını yukarıda- kilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
24. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
25.Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?